Samarbetspartners


 

Tänkvärda ord

Jag var på en föreläsning av Mårten Nylén för drygt en vecka sedan. Föreläsningen handlade i stort sett om att man är sin egen lyckas smed och ska ”starta dagen med ett leende”. Jag fick med mig ett motto därifrån, ”låt aldrig gårdagen begränsa dig idag”. Jag tror att det är ett budskap som många kan ta till sig, inte minst elitidrottare. Det är sällan vägen till framgång är spikrak, utan alla råkar vi mer eller mindre ut för sjukdomar/skador, men det är mest troligt att det är de som väljer att blicka framåt som lyckas, än de som i bakhuvudet ständigt har tankar på vad de ”tappat”.
Om jag skulle välja att fokusera på vad jag tappat under dessa år skulle jag knappast kunna nå de höga mål jag satt. Det där mottot kan vara en bra påminnelse för mig om att vara i nuet och tänka på vart jag kan nå och möjligheterna, inte vad jag ”missat”. Jag tror att det är en väldigt viktig inställning för att lyckas!